Samenvatting

De begroting in één oogopslag

Baten per product

85.747

100,0 %

Lasten per product

85.747

100,0 %

Wat gaat u daarvoor betalen?

Wat zijn de tarieven?
In de tabel staan de voorlopige tarieven voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Voorlopige tarieven want in december 2021 stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast. Meer informatie over de berekening van de tarieven kunt u lezen in de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in deze begroting. Ter vergelijking zijn de tarieven van 2021 ook in de tabel opgenomen.

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen

2022
   voorlopig

2021

OZB
(tarief in % van de waarde onroerend goed)

Eigenaar woning

0,1234

0,1348

Eigenaar niet-woning

0,3660

0,3805

Gebruiker niet-woning

0,2917

0,3027

Rioolheffing

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

125,27

119,24

Gebruiker, 1 persoon

78,91

75,11

Gebruiker, 2 personen

157,82

150,22

Gebruiker, 3 of meer personen

236,73

225,33

Niet-woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

387,15

368,51

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water

211,12

200,95

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

253,20

251,16

Tweepersoonshuishouden

287,11

284,83

Drie- of meerpersoonshuishouden

322,20

319,58

Hondenbelasting

Een hond

69,80

68,80

Tweede hond

116,40

114,80

Derde en volgende hond

163,00

160,90

Toeristenbelasting

Overnachting hotel

2,20

2,15

Overnachting camping

1,20

1,20

Wat betekent dit voor een huishouden in onze gemeente?
Om u een idee te geven van wat u in 2022 aan de gemeente gaat betalen, vergeleken met 2021, hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt met twee huishoudens, namelijk:

Huishouden A:

  • bestaat uit 4 personen;
  • woont in een eigen woning met een WOZ-waarde van € 323.400 (was in 2021 € 301.700), dit is de gemiddelde waarde van een woning in de gemeente Renkum.

Huishouden B:

  • bestaat uit 3 personen;
  • woont in een huurwoning.

Deze huishoudens hebben te maken met de volgende lasten:

         Huishouden A

       Huishouden B

2022

2021

2022

2021

OZB Eigenaar

399,08

406,69

Afvalstoffenheffing

322,20

319,58

322,20

319,58

Rioolheffing

362,00

344,57

236,73

225,33

Totaal

1.083,28

1.070,84

558,93

544,91

Wijziging t.o.v. 2021

1,16%

2,57%

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05