Paragrafen

7. Grondbeleid

Exploitatieoverzicht projecten

Exploitatieoverzicht projecten

Projecten

grondexploitatie

Bedragen x
€ 1.000

Grond aankoop

Bouwrijp maken/sanering

Planbegeleiding

Financiering

Overige kosten

Totale kosten

Verkoop grond

Overige inkomsten

Totale inkomsten

Boekwaarde

Voorziening

Boekwaarde na voorziening

Projecten met exploitatieberekening

3B4bouwgrondexploitatie

Stand per 31-12-20

1.815

49

1.185

1.438

1.649

6.136

3.768

232

4.000

2.136

2.070

66

2021

30

96

96

2022

Totaal

1.815

49

1.215

1.438

1.649

6.166

3.864

232

4.096

2.070

2.070

0

Totaal

0

Deze pagina is gebouwd op 10/20/2021 15:15:04 met de export van 10/20/2021 15:10:05